Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus voi tulla avuksi, kun työkyky ei riitä työn vaatimuksiin. Työssä voi olla osioita, jotka sujuvat, mutta myös sellaista työtä, josta ei selviydy. Tämä voi näyttäytyä lisääntyneinä poissaoloina ja myös työyhteisön pahoinvointina, kun yksikköön kertyy uupumusta resurssi- tai osaamisvajeen paikkaamisen vuoksi.

Ammatillinen kuntoutus voi yksinkertaisimmillaan olla työn muokkaamista toimintakykyä vastaavaksi. Se voi olla myös uudelleenkoulutusta, joko lisäkoulutuksena tai kokonaan uuteen ammattiin, jopa yrittäjäksi.

Kela ja eläkevakuutusyhtiöt tukevat ammatillista kuntoutusta eri tavoin. Voi olla mahdollista saada työkokeilurahaa, osittaista tai kokonaista kuntoutustukea, elinkeinotukea yrittäjyyden alkutaipaleelle tai työolosuhteiden muokkaamiseen. Jos työntekijä saa palkkaa, kuntoutusetuus maksetaan tavallisesti työnantajalle.

Ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen tarvitaan aina lääkärinlausunto B. Kelan ja eläkevakuutusyhtiöiden sivuilta löytyy lisätietoa.

Lääkinnällinen kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lääkinnällistä kuntoutusta tarvitaan, kun sairaus vaikuttaa työkykyä alentavasti ja voi aiheuttaa työkyvyn menettämisen uhkaa. Kela järjestää yksilöllisiä sairausryhmäkohtaisia kuntoutuskursseja, joissa on sekä kokonaan laitosmuotoisia että osittain avomuotoisia kursseja.

Avomuotoiset kurssit koostuvat useista tapaamisista ja kuten laitoskuntoutuskin, omatoimisesti tehtävistä harjoitteista. Lääkinnällisen kuntoutuksen ohjausta voi saada myös työterveyshuollosta työfysioterapeutilta, jos työterveyshoitaja tai –lääkäri on todennut kuntoutuksen tai ohjauksen tarvetta. Fysioterapeutti voi käydä tarvittaessa myös työpaikalla ohjaamassa ergonomisia työtapoja ja työkuormituksen hallintaa.

Kelan lisäksi erilaiset järjestöt järjestävät myös kuntoutuskursseja. Sopeutumisvalmennus on myös yksi kuntoutuksen muoto, jota järjestetään vakavaan ja/tai pitkäaikaiseen sairauteen sairastuneille.

Mielenterveyskuntoutus

Työterveyspsykologi voi olla työntekijän tukena työterveyshuollossa, jos työterveyshoitaja tai –lääkäri on todennut tuen tarpeen ja työterveyshuoltosopimuksessa on tästä sovittu. Tavallisesti kyse on muutamista tukikäynneistä.

Mikäli tarvitaan pidempikestoista terapiaa, voidaan työntekijä ohjata erikoissairaanhoitoon arvioon. Kelan kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu tilanteeseen, jossa työntekijällä on psyykkinen sairaus, johon liittyy työkyvyn menettämisen uhka.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa haetaan aina psykiatrin B-lausunnolla ensimmäiseksi vuodeksi. Jos terapia on toteutunut hyvin, jatkoa voi hakea muun hoitavan lääkärin lausunnolla, mutta tällöin mukaan on liitettävä terapiapalaute. Kela järjestää myös mielenterveyden häiriöitä sairastaville sekä avo- että laitosmuotoisia kuntoutuskursseja.

Päihdekuntoutus

Kuopion seudulla päihdekuntoutusta järjestää Päihdepalvelusäätiö. Päihdekuntoutusta on myös verkossa ja erilaisten tukiryhmien järjestämänä. Tuki- ja oma-apuryhmiä on sekä itse päihteitä käyttäville että omaisille. Lisätietoja löytyy Päihdelinkki.fi –sivustolta.