Täytä suostumus potilastietojen siirtoon lomakkeella ”Kallavesi” mikäli työskentelet yksityisen työnantajan palveluksessa ja työterveyshuoltosopimukseenne sisältyy myös sairaanhoitopalvelut.

tai

Täytä suostumus potilastietojen siirtoon lomakkeella ”Järviseutu” mikäli työskentelet kunnan tai kaupungin palveluksessa tai työterveyshuoltosopimukseenne sisältyy lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut (ei sairaanhoitoa).

Suostumus potilastietojen
käyttöön – Kallavesi

Suostumus potilastietojen
käyttöön – Järviseutu

Potilasasiamiehen
yhteystiedot

Tietosuojaseloste

Sähköisten

lomakkeiden

rekisteriseloste

Työhöntulo- ja alkutarkastuksen esitietolomake