Mitä työterveyshuolto on?

Työterveyshuolto on yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa niin yrittäjän ja työnantajan kuin myös työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyttä ja työkykyä sekä työn turvallisuutta.

Työterveyshuolto voi olla joko pelkästään lakisääteistä toimintaa tai se voi sisältää myös sairaanhoitopalvelua. Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijälleen työterveyshuolto aina, kun on otettava työtapaturmavakuutuskin, eli jo yhdelle työntekijälle.

Työterveyshuollon asiantuntijat auttavat työhön liittyvien terveysvaarojen ja –haittojen ehkäisyssä ja tukevat sekä työnantajaa että työntekijöitä työhön liittyvissä muutostilanteissa.

Työterveysyhteistyöhön kuuluu sairauspoissaolojen ja terveystarkastusten tulosten raportointi, kun se yksilöitä tunnistamatta on mahdollista. Yhteistyön tavoitteena on havaita ajoissa työkyvyn heikkeneminen ja käynnistää tarvittavat tukitoimet, vaikuttaahan työntekijöiden hyvinvointi myös yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen.

Työterveyshuolto toteutetaan moniammatillisesti tiimityönä. Tiimeihin kuuluu työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja, työterveyspsykologeja, työterveyslääkäreitä tai työterveyshuollon erikoislääkäreitä. Joskus voidaan tarvita myös muita asiantuntijoita, kuten ravitsemusterapeuttia, maatalouden tai sosiaalialan asiantuntijaa tai työhygieenikkoa. Näistä sovitaan aina erikseen.

Kela tukee työnantajia työterveyshuollon järjestämisessä. Ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon palveluista Kelan korvaus on 60% vuosittain vaihtuvaan työntekijäkohtaiseen korvauskattoon saakka. Jos ennaltaehkäisevän työn kustannusten määrä jää tämän alle, voidaan loppuosa käyttää sairaanhoitopalveluiden korvaamiseen, tällöin Kelan korvausprosentti on 40. Lue lisää Kelan työterveyshuollon korvauksista.

Kun tarvitset itsellesi tai työntekijöillesi työterveyshuoltoa, ota yhteyttä alueesi palvelupäällikköön (yhteystiedot löytyvät toimipaikkojen kohdalta) tai täytä ja lähetä sähköisesti oheinen lomake täällä. Palvelupäällikkö ottaa sinuun yhteyttä.

Tutustu esitteeseemme: Tästä linkistä