Mitä työterveyshuolto on?

Työterveyshuolto on joko pelkästään lakisääteistä, ennaltaehkäisevää toimintaa tai se voi sisältää myös sairaanhoitopalvelua. Työterveyshuoltoa toteutetaan työnantajan ja työterveyspalveluntuottajan yhteistyönä, jonka tarkoituksena on aina yksilön ja työyhteisön työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantaminen. Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijälleen työterveyshuolto aina, kun on otettava työtapaturmavakuutuskin, eli jo yhdelle työntekijälle.

Työterveyshuollon asiantuntijat auttavat työhön liittyvien terveysvaarojen ja –haittojen ehkäisyssä ja tukevat sekä työnantajaa että työntekijöitä työhön liittyvissä muutostilanteissa.

Työterveysyhteistyöhön kuuluu sairauspoissaolojen ja terveystarkastusten tulosten raportointi, kun se yksilöitä tunnistamatta on mahdollista. Yhteistyön tavoitteena on havaita ajoissa työkyvyn heikkeneminen ja käynnistää tarvittavat tukitoimet, vaikuttaahan työntekijöiden hyvinvointi myös yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen.

Työterveyshuolto toteutetaan moniammatillisesti tiimityönä. Tiimeihin kuuluu työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja, työterveyspsykologeja, työterveyslääkäreitä tai työterveyshuollon erikoislääkäreitä. Joskus voidaan tarvita myös muita asiantuntijoita, kuten ravitsemusterapeuttia, maatalouden tai sosiaalialan asiantuntijaa tai työhygieenikkoa. Näistä sovitaan aina erikseen.

Kela tukee työnantajia työterveyshuollon järjestämisessä. Ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon palveluista Kelan korvaus on 60% vuosittain vaihtuvaan työntekijäkohtaiseen korvauskattoon saakka. Jos ennaltaehkäisevän työn kustannusten määrä jää tämän alle, voidaan loppuosa käyttää sairaanhoitopalveluiden korvaamiseen, tällöin Kelan korvausprosentti on 40. Lue lisää Kelan työterveyshuollon korvauksista. (hyperlinkki kelan sivuille)

Kun tarvitset itsellesi tai työntekijöillesi työterveyshuoltoa, ota yhteyttä alueesi palvelupäällikköön (yhteystiedot löytyvät toimipaikkojen kohdalta) tai täytä ja lähetä sähköisesti oheinen lomake täällä. Palvelupäällikkö ottaa sinuun yhteyttä.

Tutustu esitteeseemme: Tästä linkistä